Smaller Default Larger

Voorwaarden

1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het chalet dat wordt verhuurd.

2 De verhuur

De recreatiewoning verhuren wij voor een vooraf afgesproken periode, vermeld in het reserveringsbewijs. De verhuur is voor recreatief gebruik. De hoofdhuurder dient minstens 21 jaar oud te zijn op de dag van aankomst.

3 Aantal personen en huisdier

In ons chalet mogen maximaal 4 personen verblijven.(mits anders overeengekomen).  De huurtarieven zijn, mede ook gezien de kosten, op dit maximum gebaseerd. Overdag visite ontvangen is natuurlijk geen enkel probleem. Meldt u zich dan alstublieft wel bij de receptie. Houdt u zich niet aan dit maximum aantal personen (voor overnachting), dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

Het chalet is niet geschikt voor rolstoelgebruik  

In het chalet is maximaal 2 huisdier toegestaan. (mits anders overeengekomen). De verblijfskosten staan in het prijsoverzicht onder bijkomende kosten.

4 De huurprijs en bijkomende kosten

De huurprijs staat op de tarievenlijst vermeld. Gas, water en licht zijn daarbij inbegrepen. Bijkomende kosten (parkkosten, schoonmaak en evt. kosten voor een huisdier) en de borgsom dienen tegelijkertijd met de huurprijs te worden voldaan.

5 Toeristenbelasting

Door de gemeente Schouwen-Duiveland wordt toeristenbelasting geheven. Deze zijn in de huurprijs berekend.

6 Parkkosten

Door camping Duinrand wordt bij ons parkkosten in rekening gebracht. Deze worden aan u doorberekend. Het tarief staat vermeld in het prijsoverzicht onder bijkomende kosten.

7 Schoonmaken

We verwachten dat u het chalet netjes en opgeruimd achterlaat. Het chalet wordt na uw verblijf verplicht schoongemaakt. De kosten hiervan staan vermeld in het prijsoverzicht onder bijkomende kosten en brengen wij u vooraf in rekening.

8 De reservering

Naar aanleiding van uw aanvraag sturen wij u per e-mail een voorlopige reservering. Deze reservering maakt u definitief door het betalen van het op de factuur vermelde voorschot, of als u binnen 8 weken voor de huurperiode huurt, het volledige bedrag (huur, bijkomende kosten en borg).

Is de betaling niet binnen voor de op de factuur vermelde datum (14 dagen na de voorlopige reservering), dan vervalt de reservering stilzwijgend. Door middel van de betaling gaat u akkoord met de voorwaarden zoals opgenomen in dit document. Vervolgens ontvangt u per e-mail een reserveringsbevestiging (in geval van het volledige bedrag een reserveringsbewijs).

Het resterende bedrag verzoeken wij uiterlijk 6 weken voor de huurperiode op onze rekening bij te schrijven. Indien dit bedrag niet tijdig is voldaan, sturen wij u eenmalig een herinnering per e-mail. Het bedrag moet vervolgens binnen 7 dagen na het versturen van de eenmalige herinnering worden voldaan. Is het bedrag binnen 4 weken voor de huurperiode niet op onze rekening bijgeschreven, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door u. Er vindt in dit geval geen teruggave van het voorschot plaats. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan derden aan te bieden.

9 Aankomst en vertrek

Bij aankomst op de camping moet u zich melden bij de receptie. Hier ontvangt u bij het tonen van het reserveringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs de sleutel van het chalet. Raakt u deze kwijt, dan moet u deze vervangen. De kosten worden verrekend met de borg. Wanneer u buiten kantoortijden aankomt, raden wij u aan van tevoren contact op te nemen met de receptie. Tel. 0111-658100.  Mits vooraf geregeld is het mogelijk om tot 21.00 uur tegen een meerprijs van €.25,00 aan te komen. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment dat u ter plekke arriveert.

Tussen 24.00 uur en 7.00 uur is het niet mogelijk de camping op te rijden.

De huurperiode begint om 15.00 uur. I.v.m. schoonmaak en controle is het niet mogelijk de sleutel eerder in ontvangst te nemen. 

Wij doen ons best het chalet geheel voor u in orde te maken. Toch raden wij u aan het chalet bij aankomst te controleren. Is er schade of iets niet aanwezig, bel dit dan dezelfde dag nog aan ons door. Het telefoonnummer vindt u op het reserveringsbewijs. Wij kunnen dan voorkomen dat u hiervoor aansprakelijk gesteld wordt. Komen er achteraf klachten, meldingen van schades of vermissingen binnen, dan kunnen wij dit niet meer op waarheid beoordelen en kunt u alsnog aansprakelijk gesteld worden.

Op de dag van vertrek dient u zich voor 11.00 uur bij de receptie af te melden en de sleutels in te leveren. Wij vragen u het chalet netjes en opgeruimd achter te laten (dat wil o.a. zeggen de vaat schoon, de koelkast leeg/schoon, de vloeren geveegd en uw vuil zelf afvoeren). Controle vindt later plaats.

10 Reglementen

Alle gasten dienen zich te houden aan deze algemene voorwaarden en de voorwaarden/regels van de camping. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden en/of de voorwaarden/regels van de camping heeft de verhuurder het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van de camping te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

11 Regels

11.1 Roken

Het is verboden te roken in het chalet. Wordt hieraan niet voldaan, dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

11.2 Huisdier

Uw huisdier (maximaal 2) mag niet op de banken/stoelen en de bedden in het chalet. Ook het douchen van huisdieren is ivm verstoppingen niet toegestaan. Buiten achter het chalet is een tuinslang welke daar voor gebruikt kan worden. Wordt hieraan niet voldaan, dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

11.3 Overlast

Wanneer u overlast veroorzaakt, wordt dit aangepakt door de terreinbeheerder. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Wordt u van het terrein gestuurd, dan volgt er nooit een teruggave van de huur.

12 Schade of vermissing

We gaan ervan uit dat u zorgvuldig met het gehuurde om zult gaan. In het chalet is een inventarislijst aanwezig. Mochten er onverhoopt schades/vermissingen zijn die door u of uw gezelschap veroorzaakt zijn, dan vragen wij u dat aan te geven (via het telefoonnummer op het reserveringsbewijs of middels een briefje, zodat wij het voorwerp en/of de schade tijdig kunnen vervangen/repareren. De kosten verrekenen wij met uw borgsom.

13 Borgsom

Wij vragen u een borg van €.75,00, ongeacht hoe lang u huurt. Binnen 7 dagen na de huurperiode wordt deze per bank naar u terug overgemaakt, mits er geen sprake is van beschadiging of vermissing of anderszins. Deze kosten zullen wij van de borg inhouden. Als deze kosten hoger dan de borg zijn sturen wij u ter hoogte van deze kosten een rekening (na aftrek van de borg). Deze dient u alsnog te betalen.

14 Annuleringskosten/verzekering

Indien een definitieve reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten.

Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

15 Overmacht

In het geval dat wij al dan niet tijdelijk door overmacht niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht dan heeft u recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Wij zijn alsdan niet gehouden tot vergoeding van enige schade. Er is sprake van overmacht indien buiten de wil van ons geen of gedeeltelijk geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven.

16 Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons chalet.

17 Informatie

Informatie (zoals op de website en in het chalet) verstrekken wij ter goeder trouw. Wij behouden ons het recht voor hierin verandering aan te brengen tussen het moment van reservering en de aanvang van uw huurperiode. Alle informatie betreffende toerisme en activiteiten verstrekken wij via derden en valt buiten onze verantwoordelijkheid.